O mně // About

Jsem dítětem migrace (stryky meets phở), rozkročen mezi mnoha světy, ale pevně zakořeněn v podzemní do-it-yourself kultuře. Odešel jsem z kraje pod horami, abych se do něj mohl vracet a černé uhlí pod nohama vyměnil za černozem.

Nikdo z nás večer neví, co přinese nové ráno
Pokud jde o mně, tak to vědět ani nechci
Žiju vědomím cesty a někomu to možná přijde málo,
Ale už by to nebylo takové dobrodružství, kdybych věděl, kde ta cesta končí

*

I´m a child of migration (stryky meets phở). Straddled among many worlds, but deeply rooted in an underground do-it-yourself culture. I moved from the region under the mountains to have joy from returning back and exchanged black coal under my feet for chernozem.

You cannot know what the next morning brings
And as far as i’m concerned, there’s no other way
My mind is a winding road and that’s good enough for me
Wouldn’t be as exciting to know where it ends

Contact

error: Content is protected !!